Asistanlığa Başlamak İçin 4924’ten (Sözleşmeden) 657’ye Ne Zaman Geçmelisiniz?

YÖK Kadrosu Kazananlar İçin Naklen Asistanlığa Başlama Süreci
YÖK Kadrosu Kazananlar İçin Naklen Asistanlığa Başlama Süreci
17 Ekim 2021
Asistanlığa Başlamak İçin Aile Hekimliğinden 657'ye Ne Zaman Geçmelisiniz?
Asistanlığa Başlamak İçin Aile Hekimliğinden 657’ye Ne Zaman Geçmelisiniz?
8 Kasım 2021