EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK

Tıpta Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığının YHGM biriminin sitesi üzerinden EAH ve SBA kadroları için gönderilecek belgeler yayınlanıyor.

Gönderilecek belgeler arasında yer alan eğitime başlama dilekçesi konusunda birçok soru işareti ortaya çıkıyor. Bu yazıda eğitime başlama dilekçesinin nasıl doldurulacağını bölüm bölüm inceleyeceğiz. Başlayalım.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Tıpta Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığının YHGM biriminin sitesi üzerinden EAH ve SBA kadroları için duyuru metni yayınlanıyor.

Yayınlanan duyuru metninde hangi tarihler arasında hangi belgelerin nereye gönderileceği açıkça belirtilmektedir. Örnek duyuru sayfası için şu sayfaya göz atabilirsiniz.

Duyuru metninden de göreceğiniz üzere istenen belgeler arasında eğitime başlama dilekçesi yer alıyor. Bu dilekçenin doğru şekilde doldurulması önemli. Eğitime başlama dilekçesi örneğini şuradan görüntüleyebilirsiniz.

Başından sonuna eğitime başlama dilekçesinin nasıl doldurulacağına bakalım.

Görsellerin üzerinde yer alan numaraların açıklamalarını görsel altında bulabilirsiniz. Bu sayede daha sistematik şekilde belgelerin nasıl doldurulacağını öğrenebilirsiniz.


EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 1.  İkamet Adresim:

 • Doldurulacak ilk bilgi ikamet adresi.
 • Adres olarak resmi adresinizi vermenizi öneririm.
 • EAH ve SBA için doldurulan bu belgeler nedeniyle evinize tebligat gelmeyecek, bu nedenle ikamet adresini çok da düşünmenize gerek yok, e-devlette yer alan adresinizi yazıp geçiniz.

 2.  İmza

 • Eğitime başlama beyanınızı vereceğiniz dilekçenin imzası ilk belge üzerindeki bu bölümde olacak.

 3.  Ad – Soyad:

 • Adınızı ve soyadınızı imzanızın altındaki bu yere yazmalısınız.

 4.  Tarih:

 • Tarih olarak belgeyi doldurduğunuz günü girmelisiniz. Çünkü ilerleyen günlerde size ait bilgilerde değişiklik olabilir, siz belgeyi doldurduğunuz andaki durumunuzu beyan ediyorsunuz.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 5.  T.C. Kimlik No:

 • 11 haneli T.C. kimlik numaranızı yazınız.

 6.  Yerleştirildiği Sınav ve Dönemi

 • Yerleştiğiniz sınav dönemini yazacağınız bölüm burası.
 • Örnek olarak: 2021 TUS 1.Dönem

 7.  Yerleştirildiği Uzmanlık Dalı

 • Yerleştiğiniz uzmanlık dalının tam ismini yazınız.
 • Yerleştirme sonuç belgesi üzerinde tam ismini bulabilirsiniz.
 • Kurum adını buraya değil bir alttaki kutucuğa gireceğiz, buraya sadece uzmanlık dalının adını yazınız.

 8.  Yerleştirildiği Kurum Adı: (Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

 • EAH kadrosuna yerleşenler 8.kutucuğu dolduracaklar. (9.kutucuk boş kalacak)
 • Yerleştiğiniz EAH’ı veya şehir hastanesini buraya yazacaksınız.

 9.  Yerleştirildiği Kurum Adı: Tıp / Diş Hekimliği Fakültesi (Sağlık Bakanlığı Adına kontenjanlara yerleşenler için)

 • SBA kadrosuna yerleşenler 9.kutucuğu dolduracaklar. (8.kutucuk boş kalacak.)
 • Yerleştiğiniz üniversite hastanesi adını buraya yazacaksınız.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 10.  Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışıyor Olanlar İçin Çalışmakta Oldukları – Kurum Adı

 • Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar için çalışmakta oldukları kurum adını 10 numarada işaretli kutucuğa yazmalılar.
 • Çalıştığınız kurum bir devlet hastanesi de olabilir bir üniversite hastanesi de. MSB’ye bağlı sivil hekimler de bilgilerini bu bölüme yazacaklar.
 • Asistan olan hekimler de bilgilerini yazmalılar. YÖK kadrosunda asistan olanlar için de geçerli.

 11.  Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışıyor Olanlar İçin Çalışmakta Oldukları – Sicil No

 • Sicil numaranızı ekip-portal üzerinden kişi profilinizin alt bölümünde bulabilirsiniz.
 • Burada bahsedilen sicil numarası SGK sicil no değildir.
 • Sicil numarası DR ile başlayan numaradır.
 • Yeni mezun olmuş ancak ÇKYS’ye düşmemiş kişilerin DR ile başlayan sicil numaraları olmuyor.
 • MSB sivil hekimlerinin sicil numaraları DR ile başlamıyor, sicil numaraları ne ise onu yazmalılar.

 12.  Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışıyor Olanlar İçin Çalışmakta Oldukları – Çalışma Tarih Aralığı

 • Halen çalışıyor olduğunuz (kadronuzun olduğu yeri baz alacaksınız) kuruma başlangıç tarihinizi yazınız.
 • Görevlendirmede olsanız dahi görevlendirme yerinizi değil asıl kadronuzun olduğu yeri yazacaksınız.
 • Sözleşmeliyseniz o kuruma başlangıç tarihinizi baz alınız, sözleşmeye geçiş tarihinizi değil.
 • Sözleşmeli aile hekimiyseniz asıl kadronuzun olduğu yeri yazınız. Aile hekimliğine başlangıç tarihini değil.
 • Bitiş tarihi olarak (halen) yazabilirsiniz.
 • Örnek: 12.05.2018 – Halen

 13.  Bir Kamu Kurumunda Çalışıp Ayrılmış Olanlar İçin Ayrılmış Oldukları – Kurum Adı

 • Daha önce çalışmış ancak şu anda çalışmıyor olanlar için bu bölüm doldurulacak.
 • En son çalıştığınız kurumun adını yazacaksınız.
 • MSB ve YÖK asistanlık kadroları için de geçerli.
 • Sadece en son çalıştığınız ve ayrıldığınız kurumu belirtiniz, daha eskileri yazmayınız.

NOT: Yeni mezun olmuş ve hiçbir yerde çalışmamış hekimler bu bölümlerin tamamını boş bırakacak. Halen ve geçmişte çalıştıkları kurum yok, sicil numaraları yok ve çalışma aralıkları yok.

 14.  Bir Kamu Kurumunda Çalışıp Ayrılmış Olanlar İçin Ayrılmış Oldukları – Sicil No

 • Sicil numaranızı ekip-portal üzerinden kişi profilinizin alt bölümünde bulabilirsiniz.
 • Burada bahsedilen sicil numarası SGK sicil no değildir.
 • Sicil numarası DR ile başlayan numaradır.

 15.  Bir Kamu Kurumunda Çalışıp Ayrılmış Olanlar İçin Ayrılmış Oldukları – Çalışılan Tarih Aralığı

 • En son çalışmış olduğunuz kurumda hangi tarihler arasında çalıştığınızı belirtiniz.

 16.  İş Tel:

 • Varsa iş yeri telefonunu yazabilirsiniz.
 • Halen çalışan hekimler kurumlarının telefon numaralarını ve iç hat numaralarını ekleyebilir.

 17.  Cep Tel:

 • Cep telefonu numaranızı yazınız.
 • Herhangi bir problem ihtimaline karşı vereceğiniz telefon numarasının sürekli ulaşılabilir bir numara olmasını önemseyiniz.

 18.  Ev Tel:

 • Varsa ev telefonu numarasını yazınız.
 • Yoksa boş bırakınız veya ailenizden birinin telefon numarasını yazınız.

 19.  E-Posta Adresi:

 • E-posta adresinizi yazınız.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 20.  EK – A, EK – B, EK C

 • Ek belgelerden sizin için geçerli olanları göndereceğinizi beyan edeceğiniz yer burası.
 • Kutucuğun yanına tik ( ✓) atınız.
 • Askerlik, sağlık ve adli sicil durum beyanları sonraki sayfada, başka bir şey yapmanıza gerek yok burada.

 21.  EK – D

 • TUS ile yerleşmiş ancak diplomaları halen tescil edilmemiş kişiler EK-D’yi sağlamalılar.
 • DBB kaydınız varsa diplomanız tescilli demektir, bu bölüm sizler için değil.
 • Diplomaları tescil edilmemiş kişiler soldaki kutucuğun yanına tik ( ✓) atınız ve istenen belgelerden birini gönderilecek belgeler arasına ekleyiniz.
 • Mezuniyet belgesi veya çıkış belgesi veya noter tasdikli çıkış belgesini eklemeniz gerekir.

NOT: Açıkça belirtildiği üzere; Tabip veya diş tabiplerinden diploması bakanlıkça tasdik edilmiş olanlar tescil bilgileri bakanlıkta olduğu için bu EK’i eklemeyeceklerdir. Çok açık ve net şekilde belirtilmiş.

 22.  EK – E

 • Ek-E belgesi yandal yapacak kişiler için geçerli.
 • Yandala başlayacakları halde halen ana dal uzmanlık belgelerinin tescil işlemleri yapılmamış olanlar için geçerli bu madde.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 23.  Askerlik Durum Beyanı

 • Askerlik durumunuzu burada beyan edeceksiniz.
 • Sizin için uygun olan kutucuğa yanına tik ( ✓) atınız.
 • Gönderilecek belgeler arasında zaten askerlik durum belgesi vardı, burada durumunuzu beyan edip ek olarak belgeyi ekleyeceksiniz.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 24.  Sağlık Durum Beyanı

 • Burada sadece yerleştiğiniz uzmanlık dalında eğitim almanıza engel bir sağlık probleminizin olmadığınızı beyan edeceksiniz.
 • Tek hekim raporu veya kurul raporu almayacaksınız.
 • Sadece ve sadece beyan vereceksiniz, bu kadar.
 • İlgili boşluğa yerleştiğiniz uzmanlık dalını yazınız (kurum adı değil.)

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 25.  Adli Sicil Beyanı

 • Gönderilecek belgeler arasında adli sicil kaydı da yer alıyordu.
 • Kutucuğa tik ( ✓) atınız ve gönderilecek belgeler arasına adli sicil kaydınızı ekleyiniz.

EAH/SBA İçin Eğitime Başlama Dilekçesi Nasıl Doldurulur? KAPSAMLI İÇERİK - TUS Rehberi

 26.  Beyanlarınız ve dilekçeniz için son bölümleri doldurunuz.

 • Dilekçenin ilk sayfasında da yer alan benzer bilgileri tekrar doldurunuz.
 • İmzalayınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

 • Vereceğiniz bilgileri dilekçeyi doldurduğunuz andaki bilgilerinize göre doldurunuz.
 • Sonraki zamanlarda ortaya çıkacak verileri baz almayınız.
 • Bilgileri bilgisayarda veya elle doldurabilirsiniz, fark etmiyor.
 • Eğitime başlama dilekçesini doldurduktan sonra eklenecek diğer belgelerle birlikte belirtilen adrese gönderiniz.
 • EAH Ve SBA İçin Gönderilecek Belgeler Hakkında TÜM DETAYLAR yazısında diğer detaylar yer almaktadır.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.