YÖK Kadrosundan (2547) İstifa | YÖK Asistan Hekim İstifa Dilekçesi Örneği

YÖK kadrosunda asistan hekimseniz ve istifa etmeyi düşünüyorsanız istifa şartlarına hakim olmalısınız. Son aşamaya geldiyseniz artık bir istifa dilekçesi hazırlamanız gerekecek.

Bu yazı içerisinde; YÖK kadrosunda asistanlık yapan hekimlerin istifalarının detaylarını ve YÖK kadrosundan istifa etmek isteyen hekimler için örnek istifa dilekçesini bulabilirsiniz.

YÖK Kadrosundan (2547) İstifa | YÖK Asistan Hekim İstifa Dilekçesi Örneği

YÖK Kadrosundan (Asistan Hekimlikten) İstifa

Bildiğiniz üzere YÖK kadrosundaki asistanlar 657 sayılı kanuna tabii değildirler, yani memur değildirler. YÖK kadrosunda çalışanlar için çıkarılmış olan 2547 sayılı kanuna tabiidirler.

2547 sayılı kanun içerisinde istifa ile ilgili ayrı bir başlık yer almamaktadır. Aslında bu durum birkaç kanunun birbirine bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi bu noktayı biraz derinleştirmemiz gerekecek.


Öğretim elemanları (YÖK çalışanları), Anayasanın 128. maddesinde yer verilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ayrımında diğer kamu görevlileri kategorisinde yer almaktadır.

Hakları, yükümlülükleri, çalışma koşulları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümlere göre düzenlenmektedir. Her iki kanunda bazı noktalar tamamen düzenlememiş, hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı kanunu referans göstermiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 62. maddesinde yer alan:

“Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.”

hükmüyle sağlanmıştır. Genel hükümlerden kastın 657 sayılı kanun olduğunda tartışma bulunmamaktadır.

2547 sayılı kanunda istifa ile ilgili bazı kanun maddeleri yer almaktadır ancak bu maddeler öğretim üyeleri ile ilgilidir, diğer öğretim elamanlarını (asistan hekimlerin bulundukları pozisyonları) kapsamamaktadır.

Hem 2914 sayılı kanunda hem de 2547 sayılı kanunda öğretim elemanlarının istifası ve istifa sonrası atamalarına ilişkin bir düzenleme yer almadığından 657 sayılı kanunda yer alan çekilme ve çekilmiş sayılmaya dair hükümlerin öğretim görevlileri hakkında da uygulanması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 20. maddesinde çekilme memurlar için bir hak olarak düzenlenmiştir. Kanunun 94. maddesinde:

Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

YÖK kadrosunda asistan hekimler için buraya kadar olan kısımları toparlayacak olursak:

 • YÖK kadrosundaki asistan hekimler görevlerinden çekilebilirler yani istifa edebilirler.
 • İstifalarını dilekçe yoluyla sunabilirler, dilekçe yanıtı ile görevlerinden ayrılabilirler.
 • Görev yerine 10 gün kesintisiz gelmemekte asistanlıktan çekilme olarak değerlendirilecektir.
 • Dilekçe verseniz de, dilekçenin yanıtı gelse de gelmese de, hiç göreve gitmeseniz de istifa edilir sayılabilirsiniz, izleyeceğiniz yol size bağlıdır.

YÖK kanunundaki açıkta kalmış hükümler memuriyet kadrosuna göre düzenleniyor ancak istifa yaptırımları 657 sayılı kanuna bağlı değildir. YÖK asistanları memur değildirler, bu nedenle görevlerinden çekildiklerinde memuriyet cezası geliştirmezler, istifa haklarında azalma olmaz.

Tekrardan vurgulamak gerekirse:

 • YÖK statüsündeki (2547) asistan hekimlik kadronuzdan istifa ederseniz (istifanın usulüne uygun veya usulüne uygun olmaması önemli değildir) memuriyet cezası gelişmez, çünkü YÖK asistanları memur değildirler.
 • YÖK statüsündeki (2547) asistan hekimlik kadronuzdan istifa ederseniz (istifanın usulüne uygun veya usulüne uygun olmaması önemli değildir) memuriyetten istifa hakkınızda azalma olmaz, çünkü YÖK asistanları memur değildirler.

YÖK’te eğitim gören asistan hekimlerin istifaları hakkında soru işaretleri olduğu için bu denli açıklama gereği duyduk. Yazımızın alt bölümünde ise kuruma verebileceğiniz istifa dilekçesi örneğini bulabilirsiniz.

YÖK (2547) Asistan Hekim İstifa Dilekçesi Örneği

İstifayı bu kadar detaylı şekilde açıkladıktan sonra kurumunuza verebileceğiniz istifa dilekçesi örneğine geçebiliriz.

Aşağıda bir adet dilekçe örneği bulunmaktadır. Dilekçe örneğinden hemen sonra verdiğimiz bağlantıda ilgili dilekçenin PDF örneğine ve Word dosyası haline ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Dilekçeyi kendi bilgilerinize ve kurum bilgilerinize göre düzenlemelisiniz. Bu düzenlemeyi bilgisayarda yapabileceğiniz gibi elle yazarak da yapabilirsiniz. (İstifa dilekçeleri prosedür olarak elle yazılır ve ıslak imzalıdır.)

2547’ye bağlı olarak çalışan asistan hekimler aşağıdaki istifa dilekçesini istifa süreçlerinde kullanabilirler.

…………… ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
………………. Anabilim Dalı Başkanlığı’na

…………………………….. T.C. kimlik no’lu, …………………… sicil numarası ile
………………………… Üniversitesi Tıp Fakültesi ………………………… anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım.

  ……./……./……. tarihinde başladığım görevimden ……./……./……. tarihi ile ayrılmak istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yukarıdaki dilekçe örneği bir şablondur, kendi durumunuza uygun şekilde özelleştirmelisiniz. Kendinize ait istifa nedenleriniz varsa uzun uzadıya bunları ekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki dilekçe örneğinin tam düzenlemiş PDF halini buradan ve word dosyası halini buradan indirebilirsiniz.


Yukarıda detaylarıyla beraber açıklanan içerik üzerinden; YÖK asistanının istifasının yasal zeminini, detaylı noktalarını, işleyişteki hallerinisürecin detaylarını ve dilekçe örneklerini görmüş oldunuz.

İstifa ile ilgili şu bilgileri de bilmeniz faydalı olacaktır:

 • Dilekçeler her zaman bağlı olduğunuz üst kuruma yazılır, basamak atlanmaz.
 • Üst kurumunuz dilekçenizi gideceği yere ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Ayrılışınızın yapıldığı net tarihi mutlaka bir yerlere not ediniz, ilerleyen süreçte lazım olabilir.
 • İstifa etmemeniz için çeşitli engellemelere maruz kalabilirsiniz. YÖK kadrosunu daha avantajlı kılan, daha yüksek puandan girilmesini sağlayan nedenlerden biri istifa kolaylığıdır. Engellemelere aldırış etmeyiniz, yasal haklarınızı bilmeniz her zaman sizi koruyacaktır.
 • İstifanın getirileri ve götürüleri üzerine iyi düşününüz. Fevri hareketlerden uzak durunuz.

TUS Rehberi‘ndeki amaçlarımızdan biri TUS’un her detayını tek bir noktada toplamaktır. Temel bilgilerden atama sürecine, TUS yerleştirmelerinden istifaya kadar hemen her bilgi Doktor Bun ekibi tarafından hazırlanan bu site üzerinde ve DoktorBun Forum‘da yer almaktadır.

Yukarıdaki adımların her birinin kendi içerisinde getirdiği soru ve sorunlar olabilir. Tüm soru ve sorunlarınız için DoktorBun ürünleri üzerinden bilgi edinebilir, soru sorabilir ve cevap bulabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.