TUS Tercihleri İçin Özel Koşullar ve Açıklamaları

TUS tercihinde bulunurken göz atacağınız kontenjan listelerinde bazı özel koşul maddelerinin olduğunu fark edeceksiniz. İlgili kadroyu tercihinize eklemeden önce mutlaka bu özel koşulun açıklamasına göz atmalısınız.

Aşağıdaki özel koşul ve madde açıklamaları 2021 Mart TUS’u tercihleri öncesinde ÖSYM tarafından yayınlanan “Tercihler İçin Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar” belgesinden alınmıştır.

TUS Tercihleri İçin Özel Koşullar Ve Açıklamaları

TUS Tercihleri İçin Özel Koşullar ve Açıklamaları

 Bk. 1  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde uzmanlık öğrencileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edileceklerdir. Bu uzmanlık öğrencileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu Ankara’daki Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenimlerine devam edeceklerdir.


 Bk. 3  Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş bir protokol ile iki eğitim kurumunun birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [https://tuk.saglik.gov.tr] internet adresini inceleyiniz.


Bk. 4  Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.


Bk. 5  Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.


Bk. 6  T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara KKTC uyruklu doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar KKTC de iki yıl süre ile mecburi hizmet yapmaları ve ihtiyaç halinde hekimlerin oluru da alınarak bu sürenin en fazla 2 yıl daha uzatılması sağlanacaktır. KKTC de mecburi hizmetini yapmayan hekimler Türkiye Cumhuriyetinde mesleklerini icra edemeyeceklerdir.


Bk. 8  Bu kontenjanları Milli Savunma Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen adaylar tercih edebileceklerdir. MSB tarafından kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) nam ve hesabına sınava girecek adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarının (Deniz, Hava, Kara Kuvvet Komutanlıkları) yanı sıra diğer Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta kendi Kuvvet Komutanlığının dışında, diğer Kuvvet Komutanlığının da kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu (kendi) Kuvvet Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığının kontenjanını tercih edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır.


Bk. 9  KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına KKTC uyruklu doktorlar başvuracaklardır. T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile KKTC Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın 2. maddesi gereğince bu hastanede yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar eğitimlerinin ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenecek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencisi statüsünde tamamlayacaklardır. KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilan edilen kontenjanlara yerleştirilenlerin eğitimlerinin ikinci yarısını tamamlayacakları eğitim kurumları uzmanlık dalına göre aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ankara, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi :

 • ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
 • GENEL CERRAHİ
 • GÖZ HASTALIKLARI
 • İÇ HASTALIKLARI
 • KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
 • NÖROLOJİ
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
 • RADYOLOJİ
 • ÜROLOJİ

Ankara, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi:

 • BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 • KARDİYOLOJİ
 • RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ankara, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi :

 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ankara, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi :

 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Bk. 11  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan bu kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından kimlik bilgileri ÖSYM’ye bildirilen Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir.
MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP adayları, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen TUS ‘a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava giriş izni verilen MAP adaylarının kimlik bilgilerinin MSB’ye gönderilmesi gerekmektedir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ’de açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Ankara’ da devam edecektir.


Bk. 12  Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan tıpta uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Ankara’da devam edecektir.


Bk. 13  TSK personeli sadece Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından MSB nam ve hesabına açılan kadroları tercih edebilecektir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır.


Bk. 14  TSK mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.


Bk. 15  Bu üniversite hastanesinde tüm branşlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir.


Bk. 16  Bu uzmanlık programına yerleştirilenler eğitimlerini Eskişehir’ de alacaklardır.


Bk. 17  İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre atanması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.


Bk. 20  İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki Eğitim-Öğretim ve İşbirliği Protokolü çerçevesinde bu kontenjanları, İçişleri Bakanlığından kimlik bilgileri bildirilen adaylar tercih edebileceklerdir. Bu kadrolar dışında tercih yapan personel için yerleştirme yapılmayacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde açılan kadrolara yerleştirilenler eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edecektir.


Bk. 21  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi; Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Halk Sağlığı programlarına yerleştirilenler eğitimlerini Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alacaklardır.


Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.